PATRONAT: KONKURS na piątkę z książkami Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk

Bombla_KONKURSGutowska

Moi Drodzy,

Mam dzisiaj dla Was coś naprawdę specjalnego <3

Jak doskonale wiecie, powieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk „Fortuna i namiętności. Klątwa” (recenzja TUTAJ) to jedna z moich najulubieńszych polskich powieści roku 2015 i już nie mogę doczekać się kontynuacji, czyli „Zemsty”, która nadchodzi wielkimi krokami.

Co więcej, w tym roku przypada 5 rocznica wydania pierwszej powieści z bestsellerowego cyklu Cukiernia pod Amorem, którą zachwyciło się tak wiele czytelniczek, w tym te bliskie mojemu sercu.

To właśnie dlatego muszę podzielić się dzisiaj z Wami moją wielką radością <3

Wielki Buk został PATRONEM KONKURSU organizowanym wspólnie z Wydawnictwem Nasza Księgarnia!

12687935_1192824434080854_5288778699363117788_n

NAGRODY (ufundowane przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia):

 1. „Fortuna i namiętności. Klątwa”, „Podróż do miasta świateł. Róża z Wolskich” oraz „Cukiernia pod Amorem. Zajezierscy”
 2. „Fortuna i namiętności. Klątwa”, „Cukiernia pod Amorem. Zajezierscy”
 3. „Fortuna i namiętności. Klątwa”

ZADANIE KONKURSOWE:

 • Napiszcie i wyślijcie na adres: anna.suchta@agencja21.pl PROPOZYCJĘ HASŁA, które zachęcałoby do przeczytania pierwszej części „Fortuny i Namiętności”, czyli „Klątwy” z jednym „ale” – z uwzględnieniem obchodzonej w tym roku 5-tej rocznicy wydania pierwszej części Cukierni pod Amorem.
 • Hasło-rekomendacja powinna liczyć nie więcej niż ok. 100 znaków (z tolerancją do plus-minus 20).

Zadanie jest dość wymagające – trzeba znaleźć wspólny mianownik dla książki osadzonej w realiach historycznych i sagi rodzinnej z czasów bardziej nam współczesnych, która jednocześnie obchodzi swoje 5-lecie.

TERMIN:

 • Prosimy o nadsyłanie prac do 2 marca 2016 r. na adres organizatora: anna.suchta@agencja21.pl.
 • Spośród nadesłanych tekstów wybierzemy, w drodze konsultacji z pisarką, 3 najlepsze, które zostaną nagrodzone wyżej wymienionymi zestawami powieści.

WYNIKI:

Wyniki konkursu ogłosimy najpóźniej do 16 marca 2016 r. na stronie Cukierni pod Amorem oraz innych książek Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk na Facebooku TUTAJ oraz na profilu Facebooka Wielkiego Buka TUTAJ.

Zapraszam Was do udziału! <3

O.

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Agencja 21 z siedzibą przy ul. Brukselskiej 44a/4, 03-973 Warszawa.
 2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Nasza Księgarnia (zwane dalej Fundatorem).
 3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników i współpracowników Agencji, a także osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

Czas trwania Konkursu.

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 16 lutego 2016 r. do 16 marca 2016 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 2. Ogłoszenie nagrodzonych nastąpi najpóźniej do 16 marca 2016 r. i zostanie opublikowana na stronie fan page’owej na Facebooku oraz na profilu Facebookowym partnera: www.wielkibuk.com

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 1. Uczestnik wysyła na adres: anna.suchta@agencja21.pl tekst – hasło promujące książkę „Fortuna i Namiętności. Klątwa” oraz 5-lecie cyklu Cukiernia pod Amorem w objętości nie przekraczającej w przybliżeniu 100 znaków.
 2. Spośród przysłanych prac Organizator wyłoni 3 osoby, które otrzymają nagrody książkowe. Wyłonione osoby są dalej zwane Laureatami.

Postanowienia końcowe.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Agencja 21. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję 21 dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Agencji 21 na adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 5. Agencja 21 zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu
  w trakcie trwania Konkursu.

Komentarze do: “PATRONAT: KONKURS na piątkę z książkami Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk

Dodaj komentarz: